top of page
Keresés
  • Szerző képeKászon Község

PRIMĂRIA COMUNEI PLĂIEȘII DE JOS ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

· Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Plăieșii de Jos

· Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Plăieșii de Jos

· Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Plăieșii de Jos

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

ØParticiparea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior

ØColectarea datelor în teren:

§ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

§ recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Ø Pe teren, în limitele administrative ale localității Plăeieșii de Jos

Ø In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) Plăieșii de Jos

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Ø Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

Ø Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;

Ø Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;

Ø Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

Ø Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

Ø Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Ø Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

Ø În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Ø Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Ø Muncă pe teren;

Ø Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

Ø Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).


Dosarele pot fi depuse până în data de 18 februarie 2022.


Model cerere AICI.

15 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page