top of page
Keresés
  • Szerző képeKászon Község

Kászon község gazdálkodási tervének módosítási javaslata

Az alább szereplő gazdálkodási tervre módosító javaslatot dolgozott ki Kászon község döntéshozó testülete, a község lakói véleményezhetik és megtehetik javaslataikat 30 napon belül. Az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve is megtalálják a dokumentumot.


Textele de culoare roșie sunt propunerile de modificare ale primarului comunei. Textul barat cu linie este propus pentru a fi scos din text.


PLAN DE MĂSURI


PENTRU BUNA GOSPODARIRE, INTRETINERE, CURATENIE SI

INFRUMUSETARE A LOCALITATII PLAIESII DE JOS,

CONFORM O.G. 21/2002


I. DISPOZIŢII GENERALE


1. Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul localitatilor, buna gospodarire a acestora si respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor.

2. Activitatea de gospodarire comunală reprezinta ansamblul actiunilor de utilitate si interes local, prin care se asigura buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena, precum si infrumusetarea localitatii.

3. Autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia sa efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a oricaror alte spatii utilizate de acestea.

4. Cetatenii au obligatia sa asigure ingrijirea locuintelor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor gospodaresti, curtilor, imprejmuirilor si sa pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, in celelalte locuri publice.II. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE INSTITUTIILOR PUBLICE, ALE AGENTILOR ECONOMICI SI ALE CELORLALTE PERSOANE JURIDICE, PRECUM ŞI ALE CETĂŢENILORA. Obligaţiile institutiilor publice, ale agentilor economici si ale celorlalte persoane juridice.


5. Institutiilor publice, agentilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii:

a) sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;

b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;

c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces;

d) sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;

e) sa depoziteze corespunzator rezidurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile;

f) să încheie contract de prestaţie pentru transportul deşeurilor menajere cu firma căruia a fost delegată gestionarea deşeurilor ;

g) sa efectueze si sa mentina curatenia partii carosabile a strazii sau a drumului din dreptul imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea;

h) agenţii econommici care au imobile lîngă cursurile de apă, sînt obligaţi să asigure curăţenia şi întreţinerea corespunzătoare a albiei acestora, din preajma imobilului;

i) sa respecte masurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice si curateniei;

j) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.

k) cosirea vegetatiei pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul unde i-si desfasoara activitatea, se efectueaza lunar incepand din luna iunie al anului curent pana in luna septembrie , in perioada de 1 -14 a lunii curente. Dupa expirarea perioadei de intretinere lunara, aceste lucrari vor fi executate de o firma selectata de catre Primarie. Costul lucrarii va fi suportata de catre proprietarul terenului. Valoarea lucrarii se va achita la caseria Primariei.


B. Obligaţiile cetăţenilor.

6. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

a) intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora;

b) curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a acestora;

c) finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in conditiile si in termenele stabilite de acestea;

d) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;

e) mentinerea curateniei pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei;

f) indepartarea zapezii si a ghetii din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri;

g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie si in locurile publice;

h) respectarea masurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice si a curateniei in localitate;

i) depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate;

j) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii;

l) proprietarii care au imobile lîngă cursurile de apă, sînt obligaţi să asigure curăţenia şi întreţinerea corespunzătoare a albiei acestora, din preajma imobilului ;

m) canalizarea şi depozitarea apei menajere prin decantoare individuale;

7. cosirea vegetatiei pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei se efectueaza lunar incepand din luna iunie al anului curent pana in luna septembrie , in perioada de 1 -14 a lunii curente. Dupa expirarea perioadei de intretinere lunara, aceste lucrari vor fi executate de o firma selectata de catre Primarie. Costul lucrarii va fi suportata de catre proprietarul terenului. Valoarea lucrarii se va achita la caseria Primariei.

Proprietarii de imobile, care nu au domiciliul stabil în comună pot solicita de la primărie, efectuarea acestor lucrări contra cost.

8. Este interzisă aruncarea sau introducerea în orice mod în albiile cursurilor de apă, precum şi depozitarea pe malurile acestora a deşeurilor de orice fel. Toţi cetăţenii care observă nerespectarea acestor reglementări au obligaţia de a sesiza imediat primăria.

9. Fiecare familie, care nu are contract cu firma de salubrizare, are obligaţia de a achita tariful stabilit de Consiliul local pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere ;

10. Proprietarii terenurilor agricole/neagricole in imediata apropiere a drumurilor comunale / judetene / nationale au obligatia de a intretine santurile pe partea unde se afla terenul din proprietate. Cosirea vegetatiei din aceste santuri se efectueaza lunar incepand din luna iunie al anului curent pana in luna septembrie , in perioada de 1 -14 a lunii curente. Dupa expirarea perioadei de intretinere lunara, aceste lucrari vor fi executate de o firma selectata de catre Primarie. Costul lucrarii va fi suportata de catre proprietarul terenului. Valoarea lucrarii se va achita la caseria Primariei.

11. Este interzis parcarea masinilor si a mijloacelor / utilajelor agricole si neagricole pe spatiile domeniului public a comunei.


III. OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE


Consiliul local si primarul au obligatia sa asigure, in conditiile legii:

a) masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;

b) masuri corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului;

c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni;

d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor si gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare;

e) respectarea prevederilor legale si a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a normelor privind executarea constructiilor;

f) curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile;

g) repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente si realizarea unor drumuri comunale noi;

h) finalizarea constructiilor incepute;

i) intretinerea in buna stare a constructiilor existente, repararea si zugravirea periodica a acestora;

j) organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor;

k) curatenia si salubrizarea cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor;

l) realizarea retelei de distributie a apei;

m) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

n) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare in piete si oboare;

o) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, si intretinerea spatiilor verzi, a terenurilor de sport;

p) pastrarea curateniei si respectarea normelor igienicosanitare in unitati de cultura;

r) pastrarea, conservarea, repararea si restaurarea, in conditiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei.IV. OBIECTIVE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

CARE VOR FI REALIZATE PRIN CONTRIBUŢIA

DIRECTĂ A CETĂŢENILORNr.

Crt.

Denumirea lucrarii

Perioada lucrarii

Responsabil

1

Amenajarea si repararea de strazi

01.04 – 01.10

Primar

2

Saparea si amenajarea santurilor si rigolelor

01.03 – 01.04

01.09 – 01.10

Primar

3

Realizarea de podete

01.06

Primar

4

Curatirea cursurilor de apa, a lacurilor si baltilor, precum si a malurilor acestora

Permanent

Primar

5

Amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor

Permanent

Primar

6

Curatirea si amenajarea locurilor virane

Permanent

Primar

7

Curatenia in parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confectionarea si instalarea de banci

01.05 – 30.05

Primar

8

Organizarea muncii in folosul comunitatii

Permanent

Primar


Cetăţenii comunei vor efectua anual, un numar de 4-12 zile (8 ore pe zi) de munc in folosul comunitatii dupa cum urmeaza:

Cu tractoare, camioane 4 zile

Cu carute 7 zile

Fara mijloc de transport 12 zileV. SANCŢIUNI


10. Constituie contravenţii urmatoarele fapte savarsite de către institutiile publice, agentii economici şi alte persoane juridice şi se sancţionează după cum urmează:

a). nerespectarea prevederilor pct.5 lit.a, b, d cu amendă de la 1.000.000-5.000.000 lei.

b). nerespectarea prevederilor pct.5 lit.c, g, i cu amendă de la 500.000-3.000.000 lei.

c). nerespectarea prevederilor pct.5 lit.e, f şi h cu amendă de la 5.000.000-10.000.000 lei.

d). nerespectarea prevederilor pct.5 lit.j cu amendă de la 10.000.000-20.000.000 lei.


11. Constituie contravenţii urmatoarele fapte savarsite de către cetăţenii comunei şi se sancţionează după cum urmează:

a). nerespectarea prevederilor pct.6 lit.a, b, d cu amendă de la 250.000- 500.000 lei.

b). nerespectarea prevederilor pct.6 lit.e, f, g, i cu amendă de la 300.000-700.000 lei.

c). nerespectarea prevederilor pct.6 lit.c cu amendă de la 500.000- 1.000.000 lei.

d). nerespectarea prevederilor pct.6 lit.h, j şi l cu amendă de la 1.000.000-5.000.000 lei.

e). nerespectarea prevederilor pct.6 lit.k cu amendă de la 3.000.000- 7.000.000 lei.

f). nerespectarea prevederilor pct.6 lit.m cu amendă de la 5.000.000-10.000.000 lei.


12. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la pct.10 şi 11 se fac de către primar şi de agentul constatator, desemnat prin dispoziţia primarului.


13. Prevederile pct.10 şi 11 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.21/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.
Sancțiuni actualizate în anul 2014 :


La punctul 10: lit.a). 100-500 lei lit.c). 500-1000 lei.

lit.b). 50-300 lei. lit.d). 1000-2000 lei.

La punctul 11: lit.a). 25-50 lei. lit.d). 100-500 lei.

lit.b). 30-70 lei. lit.e). 300- 700 lei.

lit.c). 50-100 lei. lit.f). 500-1000 lei.

30 megtekintés0 hozzászólás

Commentaires


bottom of page